תנ"ך פארמה

חיים בן ישראל חתם , כאמור , על שני ספרי תנ " ך . הראשון שבהם , תנ " ך פאריס , 26 נכתב בשנת , 1272 והשני , המכונה תנ " ך פארמה , חמש שנים לאחר מכן , בשנת . 1277 תנ " ך פאריס 26 לא מכיל אפילו את מה שסד ריינה מכנה עיטור פונקציונלי פרי עבודתו של הסופר , ואילו תנ " ך פארמה מתאפיין בעיטור עשיר , ובחלקו אף ייחודי בין כתבי היד האחרים שנוצרו בטולדו . מבחינת העיטור , המכנה המשותף היחיד בין השניים הוא המסגרות הקליגרפיות לטורי הטקסט המכילים את רשימת הסדרים והפרשות בתנ " ך פאריס , 26 וחילופי הנוסחאות של בן אשר ובן נפתלי בתנ " ך פארמה . בתנ " ך פארמה ישנו דף שטיח מיקרוגרפי בדגם כוכב ממורכז גדול ( עמוד 9 ב , ( המהווה חידוש במסורת הספרדית . היות שסוג זה של עיטור מוכר גם מכתבי יד מזרחיים , מתנ " ך לנינגרד למשל , יש להניח שהשימוש בו בתנ " ך פארמה מבוסס על מודלים מן המזרח . שני העמודים האחרונים , ביניהם הקולופון ( עמוד 383 ב , ( מקושטים במסגרות מיקרוגרפיות דומות לאלה בתנ " ך פארים . 25 ציוני מספר הפסוקים כתובים בצורות גיאומטריות פשוטות . גם לסוג זה של עיטור יש מקבילות בכתבי יד אחרים שנוצרו באסכולה ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד