ספרי קוראן

בשל איסור אמנות פיגורטיבית בתחומי הדת מוגבל העיטור בספרי קוראן לעיטור דקורטיבי ולדגמים גיאומטריים וצמחיים ' . השימוש בכתב כאלמנט עיטורי אפיין את האמנות האיסלמית מראשיתה . ספרי הקוראן הקדומים ביותר היו בעלי פורמט רוחבי . בהמשך לנוהג זה , רבים מספרי הקוראן המאוחרים יותר נוצרו בפורמט ריבועי . לעיטורים הראשונים היו מידות שונות של פונקציונליות , והם הפרידו בין פסוק למשנהו ובין הסורות . נוספו עליהם עיטורים בשוליים לסימון הפסוק החמישי 2 והעשירי . התפתחות דגמים מופשטים , הכרוכה בגישה הלא פיגורטיבית , הגיעה לשיא בפיתוח דפי שטיח מאז המאה העשירית . הכוונה לדפים שלמים עם עיטור גיאומטרי , המשולב לעתים גם עם דגמים צמחיים , ומשתרע על דף שלם . דוגמה קדומה לכך , דף בודד , המנותק היום מכתב היד המקורי , מצוי בדבלין \( 1406 Chester Beatty Library , MS ) מקורו כפי הנראה בסוריה או במצרים והוא מתוארך לשנת 900 בערך . בדף השטיח מבחינים מצד אחד בהשפעות ביזנטיות מובהקות , ומצד אחר הוא כבר מכיל את רוב המאפיינים של דפי שטיח איסלמיים מאוחרים יותר . הכוכב בן שמונה קרניים כמסגרת לעיטור עגול פנימי מזכיר את דף ההקדשה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד