פרק שני מקורות השראה לעיצוב העיטור בספרי תנ"ך בספרד

ניתוח דגמי העיטור השונים בספרי תנ " ך מספרד מעלה כמה מקורות השראה . המאיירים היהודים היו חשופים למגוון אמנויות , למגוון סגנונות , ולמקורות איקונוגרפיים שונים , יש בין החוקרים אשר רואים באמנות היהודית מהמזרח התיכון מהמאה העשירית ואילך מקור עיקרי לספרי תנ " ך מאוירים בספרד , הן מבחינת דגמי עיטור והן מבחינה איקונוגרפית . על פי גישה זו יש המשכיות בהתפתחות נושאים איקונוגרפיים מהאמנות היהודית בעת העתיקה , דרך כתבי יד מהמזרח התיכון עד לספרי התנ " ך הספרדיים . ראייה זו מסתמכת גם על ההנחה , שאופיין הבסיסי של תכניות העיטור , סוגי הדגמים והנושאים האיקונוגרפיים נקבעו בעבר והועשרו בסגנונות הסביבה המיידית - בעיקר הסגנון המודחארי והסגנון הגותי . ואולם ממחקרים שנעשו עד כה לא עולה מה משקלה האמיתי של המסורת הויזואלית היהודית לעומת השפעות של אמנות הסביבה בת התקופה או חידושים , ולא ברור באילו תחומים מילאה המסורת את התפקיד הראשי ובאילו תחומים אמנות הסביבה היא הדומיננטית . כדי להבהיר תמונה זו יש לסקור , ולו בקצרה , את מקורות ההשראה הפוטנציאליים של אמנות האיור של ספרי התנ " ך . כאמור , לא מוצאים כמעט אמנות פ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד