חילופי התרבות בין האוכלוסיות השונות

מלבד היווצרות קהילת המודחארים הראשונה הביא כיבוש טולדו לעוד שינוים במפה הדמוגרפית של ספרד ולסוגים שונים של אינטראקציה בין הקהילות השונות . לקהילה היהודית ולקהילה המודחארית היה מעמד חוקי דומה בהיותן בעלות זכויות מסוימות ומגבלות רבות של מיעוט דתי . המעמד הזה היה אפוא דומה למעמד ה " ד'יממי " - הנוצרים והיהודים תחת שלטון איסלמי ,- אלא ששיטה זו לא הוכיחה את עצמה במדינות הנוצריות . בחברה האיסלמית חוק המיעוטים וסטטוס הד'יממי היו מפותחים יותר ומחייבים יותר . בחברה הנוצרית , לעומת זאת , סטטוס זה של המיעוטים הדתיים ניתן בקלות יחסית להפרה , ובחוקים היו פרצות רבות , והם היו ניתנים לשינויים בידי שליטים מקומיים . נוכחותם של מוסלמים בשטח נוצרי הקנתה צביון חדש לחלוטין לאוכלוסייה ולתרבותה . כיבוש טולדו אף צירף קהילה יהודית גדולה לאוכלוסיית קסטיליה , ומספרם של היהודים בשטחים הנוצרים עוד הלך ועלה , כאמור , לאחר שיהודים רבים היגרו צפונה . העיר הואסקה שנכבשה , כאמור , בשנת 1096 מהווה דוגמה בולטת לצביון החדש באוכלוסייה עקב הכיבוש הנוצרי : עיר זו מנתה אז כ 3 , 000-2 , 000 תושבים והייתה בה קהילה מוסלמית משגש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד