אוכלוסיית אל־אנדלוס

2 הרכב האוכלוסייה בחצי האי האיברי בימי הביניים היה מגוון במיוחד . בכל המדינות היו מיעוטים - נוצרים באל אנדלוס , מוסלמים במדינות הנוצריות ויהודים בכול - ובמצב זה נוצרו השפעות תרבותיות מיוחדות במינן - בחלקן פנימיות , ומובאות על ידי קבוצות מיעוט מקרב האוכלוסייה , ובחלקן חיצוניות ומגיעות לספרד כיבוא מבחוץ . קשרים פוליטיים וקשרי מסחר בין אל אנדלוס לבין המדינות הנוצריות פתחו גם כן דרכים להשפעות הדדיות . חילופי תרבות היו גם עם אזורים שמחוץ לחצי האי , גם הם בעיקר תוצאה של קשרים פוליטיים למיניהם או קשרי מסחר . הכרת היחסים בין האוכלוסיות הללו וחילופי התרבות שהתנהלו בימי הביניים בחצי האי היא מפתח עיקרי להבנת דגמי איור , בחירות והעדפות מסוימות של הציירים היהודים , בחלקה בחירה מודעת ומכוונת ואף בעלת מסר מסוים , ובחלקה חלק אינטגרלי של השפה האמנותית של הסביבה . ערבים , אך בעיקר ברברים , הצטרפו במאה השמינית לאוכלוסייה ההיספאנית המקומית . הויזיגותים אמנם שלטו באזור עד הגעתם של המוסלמים , אולם הם היו רק כעשרים אחוזים מכלל האוכלוסייה . עם הכיבוש האיסלמי התאסלמה האוכלוסייה המקומית בחלקה ונהייתה למעמד המוו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד