רשימת תמונות

ציותם בתוך הטקסט . 1 מבנה הקונטרס הראשון והשני של תנ " ך פארמה ( ספריית הפאלטינה . 2 . ( Parm 2668 MS , קווי הסירגול בשני הקונטרסים הראשונים של תנ " ך פארמה ( ספריית הפאלטינה . ( MS Parm 2668 , מפות . 1 ספרד בתקופה האיסלמית . 2 . 1031-711 ספרד ופורטוגל בשנת . 3 . 1212 ספרד ופורטוגל בין השנים . 1492-1246 לוחות צבע . 1 תנ " ך הרלי , לונדון , הספרייה הבריטית , MS Harley 1528 , עמ' 8 ב , קטלוניה , אמצע המאה ה , 14 כלי המקדש ( צילום : ברשות הספרייה הבריטית . 11 . ( א . תנ " ך הרלי , לונדון , הספרייה הבריטית , MS Harley 1528 , עמ' 4 א , קטלוניה , אמצע המאה ה , 14 חילופי הנוסחאות של בן אשר ובן נפתלי ( צילום : ברשות הספרייה הבריטית . 11 . ( ב . תנ " ך הדוכס מססקס , לונדון , הספרייה הבריטית , MS Add . 15250 , עמ' 2 א , קטלוניה , המחצית השניה של המאה ה , 14 חילופי הנוסחאות של בן אשר ובן נפתלי ( צילום : ברשות הספרייה הבריטית . 111 . ( תנ " ך פרחי , אוסף ששון , כת " י , 368 עמ' 35 ב , קטלוניה או פרובנס , 1383-1366 דף שטיח ( צילום : ברשות דוד ששון , ירושלים . 1 V . ( ספר קוראן , פאריס , הספרייה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד