3. המסורת באבות דרבי נתן

בשני נוסחיה של מסכת אדר " נ מובאת גרסה עצמאית ומפתיעה על כיבוש העיר " . גיבור " הסיפור , הנזכר בקטעים הקודמים , הוא המפקד הרומי , אספסיינוס , ולפי המתואר כאן הוא בעצמו מנהל את הכיבוש : נר " א , פייר , עמי 23-24 נריב , פ " ז , עמי 20 הביאו לו קשת של זירים ותיפא הביאו לו ( נצרים ]( נסרים ] של עץ . כנגד החומה של ירושלים . עשאן כמסובך וכמין קלעים , עשאן הביאו לו נסרים של ארז ונתן שתי פגושות . היו מזרקין בהן לתוך קשת של זירים והיה מכה לחומה עד שנפרצה . בהן על החומה עד שפרץ בה פירצה . הביאו ראש חזיר ונתנו לתוך קשת [ עשה ] קשת של זיר , נתן בתוכה של זירים והיה משליך אותו כלפי ראש חזיר , היו מפקעין כמכליב אברים שעל גבי המזבח . ויורדים , עד שעלה על ( הביברים ) האיברים שעל גבי המזבח וטמאתו . באותה שעה נלכדה ירושלים ... חרבו כל ירושלים עד שהגיעו להיכל . כיון שהגיעו להיכל אמרו זה לזה : מי יכנס להיכל תחלה ? ושם היה אדם רשע טיטוס ... התיאור באדר " נ מביא כמה עניינים חדשים , שלא נזכרו במקורות האחרים . חלקה הראשון של המסורת בשני נוסחיה מתאר את ניגוח החומה עד פריצתה . נראה ששני הנוסחים משתדלים לתאר במיל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד