1. המסורת הארץ־ישראלית התנאית־אמוראית

פרשת כיבוש העיר מתוארת לראשונה במקור תנאי , משמו של התנא ר' יוסי בן חלפתא , שמסר מסורות רבות בעלות אופי " היסטורי : " ( ט ) ר' יוסה אומר : מגלגלץ זכות ליום זכיי , וחובה ליום חייב . כשחרב בית המקדש בראשונה מוצאי שבת ומוצאי שביעית היה , ומשמרתו של יהדריב היתה , ותשעה באב היה . וכן בשניה . והלוים עומדין על דוכנן ואמרים : " וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם , יצמיתם ה' אלוהינו " ( תהלים צד , כג ... ( ( י ) בתשעה בחודש ( תמת ) הובקעה העיר בראשונה ( על פי ירמיה נכ , ו , ( ובשניה בשבעה [ עשר ] בו . אם נאמר בשבעה בחדש ( על פי מלכים ב , כה , ח ) - למה נאמר בעשור בחדש ? ואם נאמר בעשור בחודש ( על פי ירמיה , נב , יב ) - למה נאמר בשבעה בחדש ? אלא : בשבעה בחדש כיבשו גרם את ההיכל , ונטלו את העמודים ואת הים ואת המכונות . והיו מקרקתן בו שביעי , שמיני ותשיעי , ער שפנה יום . וכן הוא אומר : ... '' אוי לנו כי פנה היום , כי ינטו צללי ערב " ( ירמיה ו , ד . ( לעיתותי ערב הציתו בו את האור , ונשרף עם שקיעת החמה בעשור לחודש ( תוספתא , תעניות ג ט י , עמי . ( 341-340 המסורת בתוספתא עוסקת בכמה עניינים : ( א ) בעיות ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד