1. המסורות הארץ־ישראליות

אגדת טיטוס מקורה , כאמור , במקורות pxn w t 3 ^ x התנאיים ( ספרי דברים , האזינו , שבו " שבת , עמי , 379-378 ובמקבילה במדרש הגאים , עמי , ( 202 שם מכונה טיטוס " בן אשתו " של אספסיינוס , ומסופר עליו , שנכנס לקודש הקודשים , קרע את הפרוכת וניאץ את אלוהי ישראל ואת תורתו . שריפת בית המקדש או החרבתו אינם נזכרים כלל במקורות אלה , וכן לא נרמז דבר על עונשו של טיטוס , נושא שיעמוד במרכזה של האגדה המאוחרת . במוקד המדרש התנאי , המיוחס לר' נחמיה . עומדים דברי הכפירה של טיטוס , ולא מעשיו , ונראה שזהו מוקד העימות היהודי רומי מנקודת מבטו של חכם 2 שחי בזמן מרד בר כוכבא וגזירות השמד שלאחריו . במקורות האמוראיים 0 » to 7 z /" - 7 / f , 7 קיבל המדרש התנאי תוספות בשני כיוונים מנוגדים : בריק " ר , כ ה , עמי תנזיתנח & 2 \ , רר " כ , אחרי מרת , עמי , 392 מופיעה " גרסה מתריסה , " הקובלת על אי הצדק האלוהי , שהרי טיטוס לא נפגע ולא נענש בעוון חילול וביזוי קודשי האומה : ... טיטוס הרשע נכנס לבית קודש הקדשים וחרבו שלופה בידו , גידר שתי הפרכות ונכנס בשלום ויצא בשלום , ובניו של אהק נכנסו להקריב ויצאו שרופים , דכת "-. ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד