פרק ו / טיטוס הרשע

עם סיום פרשת יציאתו של ריב " ז מירושלים , על ספיחיה ותוספותיה , חלה התפצלות בין ארבע הגרסות . מדרש איכ " ר , ובעקבותיו נו " א של אדר " נ , עוברים לתיאור השלב האחרון של המלחמה : כיבוש ירושלים והחרבת בית המקדש . לעומתם מביא הבבלי במקום זה מקבילה בבלית של אגדת טיטוס , שהיא אגדה ארץ ישראלית במקורה . נו " ב של אדר " נ נוקט כדרכו שיטה אקלקטית ומחבר יחדיו קטעים מכל הגרסות . אגדת טיטוס זכתה לאחרונה להארות חשובות במחקר , ואלה יסייעו לנו בהבנת תפקידה של האגדה וגלגוליה .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד