4. סיכום: אגדת ההישרדות

את דיוננו במסורת הבריחה פתחנו בקביעה שזהו הציר המרכזי של סיפור החורבן כולו , בכל ארבע גרסותיו המפורטות . מרכזיותה של המסורת הזו עולה קודם לכול מכך שהיא מהווה את הפרק הארוך ביותר בסיפור , בכל הגרסות . בנוסף , פרקים אחרים נבנו כך שלא ימקדו תשומת לב גדולה מדי , כלומר ישאירו את " מרכז הבמה " לריב " ז . כך , למשל , צומצמו סיפורי הרעב , או עובדו כך שלא ירשימו יתר על המידה , ואפילו סולקו מהסיפור , אף על פי שתיאור זוועות הרעב בוודאי קרוב יותר לנושא מלחמת החורבן מתיאור יציאתו של ריב " ז מהעיר . אין ספק אפוא , שלסיפור היציאה יש משקל מכריע במטרותיו ובמסריו הסמויים של הסיפור כולו . מסורת היציאה שונה בפרטיה ובמגמותיה בכל אחת מגרסותיה , אבל יש בה גרעיךיסוד המשותף לכל המסורות , והוא מתאר כיצד שרדו מהחורבן חכמים , וריב " ז בראשם . הפרטים השונים שבכל אחת מהגרסות חושפים תת מגמות שונות הקיימות בהן . פרטים מספר המופיעים רק באיכ " ר משווים לגרסת המדרש אופי ריאלי יותר משל הגרסות האחרות . נאמנותו של ריב '' ז ( ואף של ר' צדוק ) לעיר , לאנשיה ולמקדש מודגשת במיוחד באיכ " ר . הדרשן מקפיד שלא לתאר את ריב " ז כמי ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד