ג. המסורת באבות דרבי נתן

מסכת אדר " נ על שני נוסחיה אינה מחדשת דבר בסיפור הבריחה עצמו , ודבריה שאובים מתוך שני הנוסחים שקדמו לה - זה של מדרש איכ " ר תה של התלמוד הבבלי . כבר עמדו החוקרים על עדיפותו של נו " א בנושא זה , שסיפורו מגובב פחות ועקיב יותר . החידוש העיקרי שבנוסח זה , כפי שכבר עמד עליו אלק , הוא בשינוי סדר ההתרחשויות המוצע בו , שינוי שהוא תוצאה של המידע המוקדם שהיה בידי אספסיינוס על ריב " ז , לפי גרסה זו . נדיבותו של אספסיינוס כלפי ריב " ז אינה מותנית בנבואתו , אלא נובעת מעמדתו העקרונית של ריב " ז כבר בהיותו בתוך העיר הנצורה . לפיכך נדחקה הנבואה והובאה רק לאחר בקשתו של ריב " ז , והיא נותרה ללא תפקיד של ממש בהתפתחות העלילה . נראה שהנבואה ומדרש הפסוק הנלווה אליה הם מרכיבים כה מרכזיים וידועים , כך שהמעבד לא היה יכול לוותר עליהם לגמרי , אף על פי שאינו זקוק להם . מכל מקום , שינוי סדר העלילה מדגיש ומבליט את המסר של אדר " נ : התנגדות עקרונית למרד עצמו , בלא קשר להתנהגות המורדים ( שבגרסה זו אינה רעה להכעיס , ( או לתנאים השוררים בעיר הנצורה ( שאינם כה קשים על פי אדר " נ . ( דמותו של אספסיינוס בגרסה זו מתונה וחי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד