ב. המסורת בבבלי, גיטין

כשמסתיים בסוגיה הבבלית תיאור הרעב , מוצגת לפנינו דמות חדשה : " אבא סקרא ריש בריוני דירושלים , בר אחתיה דרבן יוחנן בן זכאי = ] . " ראש הבריונים של ירושלים , בן אחותו של ריב " ז [ . מהקירבה המשפחתית לריב " ז ברור שאבא סקרא הוא בן דמותו של בן בטיח מהאגדה , / 7 r fw 7 z " y 7 M 7 והוא אכן ממלא בהמשך תפקיד דומה . שמו של בן בטיח אינו מוזכר בבבלי בקשר למרד , אף על פי שהוא מוכר מהמשנה , ואף מוזכר במקום אחר בבבלי ( בכורות לז ב . ( נראה שהקשר בין בן בטיח לריב " ז ולמרד אינו ידוע למוסרי האגדה בבבלי . הבריונים בבבלי הם כזכור המורדים ושורפי האסמים , ומסתבר שבראשם עומד אותו " אבא סקרא , " אבי הסיקרים . מכאן משתמע שהבריונים הם למעשה הסיקרים , מאחר שהעומד בראשם הוא ראש הסיקרים . אץ ספק שאבא סקרא הוא כינוי , או ליתר דיוק הגדרת מעמדו של אותו אדם , ולא שם אמיתי . אבל אם " אבא סקרא " הוא תוארו של אותו אדם , הרי שההסבר שבא מייד אחריו - " ריש בריוני דירושלים " - מיותר . יתר על כן , אם ראש הקבוצה נקרא " אבי הסיקרים , " למה לא נקראת הקבוצה עצמה מיקרים ? למה מסב הבבלי את שמה ל " בריוני " י שתי התמיהות האלו מוב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד