2. מהלך הבריחה והפגישה עם אספסיינוס

השלב הבא לאחר תיאור נסיבות קבלת ההחלטה לצאת הוא כמובן המעשה עצמו . בתיאור שלבי הבריחה מופיעים בנוסחים השונים מוטיבים משותפים לצד מוטיבים נבדלים . מספרם של המוטיבים המשותפים לכל המסורות הוא קטן למדי : ( א ) היציאה בארון מתים ) ,- ב ) בעזרתם של ר' יהושע ור' 8 אליעזר ) ; ג ) ההתחמקות מבדיקת ה " מת " בידי המורדים בשער העיר ) ; ד ) 9 המפגש עם אספסיינוס ) ; ה ) נבואת ההתקסרות ) ; ו ) ביסוס הנבואה על 10 מדרש הפסוק " והלבנון באדיר יפול ;" ( ז ) בשורת ההתקסרות המגיעה לאספסיינום זמן קצר לאחר מכן ) ; ח ) ביטוי להערכתו של אספסיינוס את ריב " ז בהרשותו לו הבעת משאלה או משאלות . אלו הם שמונת המוטיבים המשותפים לכל המסורות , וניתן לראות בהם את ה " גרעין הקשה " של הסיפור , הגרעין שסביבו פותחו ונבנו הגרסות השונות . חשיפת המגמות המיוחדות לכל וריאציה בנפרד מפנה את עיקר תשומת הלב דווקא למוטיבים הנבדלים . נפנה אפוא לדון במוטיבים השונים בכל אחת מהגרסות , ובדרכנו נתחיל במסורת pxn . n ^ w  אל הספר
הקיבוץ המאוחד