פרק ה / יציאתו של רבן יוחנן בן זכאי מירושלים

פרשת יציאתו של ריב " ז מהעיר הנצורה , פגישתו עם אספסיינוס ובואו ליבנה מתוארת בהרחבה בכל ארבע המסורות המפורטות על החורבן . למעשה , סיפור היציאה הוא הנושא היחידי , מלבד האזכור הקצר על עצם הטלת המצור וכיבוש העיר , המופיע בכל ארבעת סיפורי המלחמה 1 הארוכים . יתר על כן , אף על פי שמבחינת תוכנו הוא מהווה בעצם סטייה מהנושא העיקרי , שהוא המלחמה והחורבן , זהו החלק הארוך ביותר בכל 2 הגרסות . כך הופך סיפור היציאה לציר המרכזי , ו " משתלט " על הסיפור כולו בכל ארבע הגרסות . חוקרים רבים דנו בפרוטרוט בפרשת ריב " ז , יציאתו מירושלים וכינון המרכז ביבנה , במידת האותנטיות ההיסטורית שלה , בהבדלים בין גרסותיה השונות , בהשוואה למקורות ההיסטוריוגרפיים , במגמות החבויות בה , ועוד ועוד . תקצר היריעה מלדון כאן במחקר הענף הזה . לפיכך נסתפק בסיכום תמציתי של המסקנות שהועלו במחקר , וננסה לרתום לדיוננו את המסקנות העשויות לסייע בידינו בשרטוט מוצאן , מגמותיהן ואופיין של מסורות חז " ל על החורבן . כדרכנו במחקר זה נתעלם גם כאן משאלת האותנטיות ההיסטורית של הסיפור בכללותו , ושל פרטים שונים בתוכו , שאלה שהוקדשו לה מחקרים 3 רבי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד