3. גרסת אבות דרבי נתן

במסכת אדר " נ מובא סיפור המצור והחורבן בכל אחד משני נוסחיה . בנו " ב מלוקטות בזו אחר זו שתי גרסות שונות לפרשת המצור והחורבן , כך שלמעשה מוצעות כאן שלוש גרסות שונות . בשתיים מהן לא נזכרים כלל אוצרות המזון , השריפה והרעב . אלה מופיעים רק בגרסה השלישית , בנו " ב , ובנוסח שונה מזה שמצאנו במדרש איכ " ר ובבבלי . גרסה זו אמנם מובאת בנוסח דומה גם בנו " א , אבל לא בהקשר של המלחמה והחורבן , אלא בסופו של הסיפור הארוך והמאוחר על ר' אליעזר בצעירותו . לפי גרסת אדר " נ שרפו הקנאים / הסיקרים את אוצרות המזון מייד עם תחילת המצור , ורעב השתרר בעיר . תחילת הסיפור דומה אפוא לגרסת איכ " ר , אך ההמשך שונה . על אף הרעב מיטיבים אנשי ירושלים להילחם והורגים רומאים רבים , עד שאספסיינוס עצמו מתמלא התפעלות מכושר הלחימה שלהם . על אף היסוד המשותף בגרסות שני הנוסחים של אדר " נ , יש כמה הבדלים חשובים ביניהן : ( א ) גרסת נו " א אינה עוסקת , כאמור , בחורבן ואף לא מזכירה אותו בקטע הנידק . הסיפור מובא ללא רקע היסטורי כלשהו ( מלבד שמו של אספסיינוס , ( ואינו מחובר ישירות למלחמת החורק . גם מחסני המזק חסרים בגרסה זו , ומלאי המ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד