1. המסורת הארץ־ישראלית

על פי המסופר במדרש איכ " ר מי ששרף את האסמים הוא בן בטיח , " הממונה על האוצרות , " שהוא בן אחותו של רבן יוחנן בן זכאי ( להלן : ריב " ז . ( מייד לאחר מכן זומן ריב " ז לבירור אצל בן בטיח , וזה על רקע תגובת הצער שלו למעשה השריפה . ריב " ז מתרץ את קריאת הצער שפלט כאילו היתה קריאת שמחה , ונחלץ בקושי מידי האחיין ואנשיו . לאחר שלושה ימים , בראותו את הרעב שהשתרר , הגורם לאנשי העיר לשלוק תבן ולשתות את מימיו , מעריך ריב " ז שהעיר אבודה ומחליט להימלט ממנה . שמו של בן בטיח ידוע גם ממקורות נוספים , ונזכר כבר במקורות 1 התנאיים . בכל המסורות האחרות נקשר שמו בממדים גופניים יוצאי דופן , ותו לא . רק במסורת שבמדרש איכה , ובמקבילתה בקוה " ר , מתואר בן בטיח בדמות מנהיג של קבוצת לוחמים , והוא , עקב המעשה שעשה , אשם ברעב שהשתרר בעיר . בן בטיח ממלא כאן את תפקידם של הסיקרים , או הקנאים , בשתי הגרסות שבאדר " נ , אבל התיאור במדרש שונה מהתיאורים באדר " נ בנקודה מהותית ; לפי המתואר במדרש , בעיר שוררת אווירה של פחד , והיא נתונה לשלטון הטרור של בן בטיח ואנשיו . הללו מדווחים על כל צל של אופוזיציה או התנגדות למעשיו . ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד