פרק ד / שריפת האסמים והרעב

בשני התיאורים העיקריים של המלחמה , באיכ '' ר ובבבלי , מייד לאחר תיאור אוצרות המזון מובאת פרשת שריפתם ותוצאותיה הנוראות . שריפת מחסני המזון נזכרת גם במקורות אחרים : ירספ 01 ( מלחי ה , א , ד , ( 24 , מספר שהמחסנים נשרפו בידי אנשי יוחנן מגוש חלב ושמעון בר גיורא בשעה שהשניים נלחמו ביניהם על השליטה בעיר הנצורה : ... ככה השחיתו שניהם את הלחם אשר הכינה העיר לעת מצור , ומה עשו טובה לרומאים , כי נתקו בידיהם את עורק כוחם ... וכמעט כל הצירה שנמצאה בירושלים היתה לבער - הצידה אשר היתה מספקת את צרכי יושבי העיר למצור שנים לא מעט . גם טאקיטרס ( דברי הימים , ( 3 , 12 , V , מזכיר את שריפת המחסנים באותו הקשר - המלחמות הפנימיות בין סיעות המורדים : בין שלושת אלו = ) יוחנן , שמעק , אלעזר ואנשיהם ) היו קרבות תמידיים , בגידות והצחות , וחלק גדול ממצבורי התבואה הובער . המקורות התלמודיים מציגים את השריפה באור שונה במקצת :  אל הספר
הקיבוץ המאוחד