1. המסורת הארץ־ישראלית

המסורת pxn w > n ^ המובאת במדרש איכה פותחת את תיאור החורבן בציון אורכו של המצור ( שלוש שנים וחצי , שהן " חצי שבוע " לפי חזונות דניאל , ( ובפירוט העומדים בראשו : אספסיינוס ועמו " ארבעה דוכסיך , המזוהים על פי הפרובינקיות שבראשן עמדו , ורק אחד מהם " , דוכוס דערבייא , " מזוהה גם בשמו . לדוכס זה יש תפקיד מרכזי במסורת pxnישראלית , ועוד נשוב אליו . פתיחת המדרש מסתפקת בהצגת הדמויות בלבד , אבל הצגה זו מסייעת בידינו לקבוע את גבולות הזמן שבתוכם קיבלה המסורת את עיצובה הסופי : המינוח " דוכסים " וכן שמות הפרובינקיות הולמים את התקופה הביזנטית ואינם מתאימים לא לתקופה 1 שלפניה , ואף לא לתקופה המוסלמית שאחריה . בשלהי המאה השלישית עשה הקיסר דיוקלטיאנוס רפורמה מינהלית וצבאית רבת חשיבות , ובמסגרתה נכנס לשימוש התואר " דוכס " ( dux ) שפירושו המפקד הצבאי של הפרובינקיה . דיוקלטיאנוס גם קבע חלוקה חרשה של הפרובינקיות . הדרשן מציין אפוא שלרשותו של המפקד הרומי עמדו כוחות צבא מהפרובינקיה המורדת ומהפרובינקיות הסמוכות לה . התפיסה האסטרטגית הזו , של שימוש בכוחות המוצבים באזור ( ללא הבאת כוחות ממרחקים , ( ובעיקר המ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד