פרק ג / הטלת המצור על ירושלים

כל המסורות התלמודיות מתארות את הטלת המצור על ירושלים כתחילתם של אירועי המלחמה , p / fj והן מתעלמות לגמרי מכל השתלשלות המאורעות שקדמה למצור , הידועה לנו בעיקר מתיאוריו של יוספוס . מאורעות המלחמה שקדמו למצור על ירושלים נמחקו לגמרי מהזיכרון הקולקטיבי של החכמים , ויש בכך כדי להעיד שאלה היו מחק למוקדי התעניינותם . במוקד התעניינותם עמדו ירושלים , בית המקדש והאלימות הדתיות והחברתיות שפעלו סביבו . מכל מקום , על אף תמימות הדעים בין המסורות בקביעת " אירוע הפתיחה , " הן שונות זו מזו במגוון הפרטים שלהן .  אל הספר