פרק ב / נירון קיסר באגדת החורבן

שמו של נירון , שהיה קיסר רומא pDuo המרד ביהודה , אינו נזכר במקורות 1 ttr-pKn a " Vs התנאיים והאמוראיים , והוא נזכר בקצרה רק בשתי 2 מסורות משובשות . האזכור הראשון מופיע באיכ " ר , א ה , שם נירון הוא הקיסר הרומי שלפני אספסיינוס , ומותו מביא לעליית אספסיינוס לשלטון , ולהתגשמות נבואתו של ריב " ז : ... לבתר תלתא יומין אזל אספסיאנוס מסחי בהדא גפנא . מן דסחא ולביש חד מסן דידיה , אחת בשורה ובשדיה . מת נייק ואמליכוניה בני רומי ] ... תרגום . לאחר שלושה ימים הלך אספסיינוס לשחות בגופנא . אחרי ששחה ונעל אחת מנעליו , באה בשורה ובישרתו : מת נירק והמליכוך מי רומי [ ... אזכור דומה אך משובש וקטוע מופיע גם באדר " נ , נו " ב , פייר , עמי ... " : 19 לאחר ג' ימים באו לו אגרות מרומי . א " ל מת ( מרץ רומי המלך ) מלך [ נירון ) ;[ נוסח נוסף : מרון קיסר , ( והמליכוך בני רומי ... מסתבר ששמו של נירון נתגלגל לגרסות nvVKittr-px מאוחרות , כדי שמותו יחול בעיתוי גורלי מבחינת ריב " ז . אין כאן התאמה מלאה לעובדות היסטוריות , שכן ידוע שאספסיינוס לא עלה לכס הקיסרות מייד לאחר מות נירון , אלא רק כעבור כשנה . לעומת זאת , בת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד