אגדות החורבן

מסורות החורבן כספרות התלמודית ענת ישראלי-טרן ענת ישראלי סרן אגדות החורבן ספריית " הילל בן חיים , " ספרי יסוד במדעי היהדות לזכרו של הילל בן חיים הי '' ד , חבר קיבוץ בית אורן עורך הספרייה : מאיר איילי הוועדה המייעצת : פרופ' מנחם אלון פרופ' יעקב זוםמן פרופ' אליעזר שביד פרופ' אברהם שפירא הביאה לדפוס : רזיה בן גוריון  אל הספר
הקיבוץ המאוחד