מפתח

1984 ( אורוול ) 66 , 42-41 אא " ג 292 , 288 , 277 , 203 אבולוציה 382-381 , 334-327 , 322-315 , 283-279 , 273-270 , 224-221 האבולוציה של האדם , 238-236 , 7 400-399 , 382-381 , 327-316 האבולוציה של השפה , 328-315 , 307 334340-334 " אבינו שבשמים , " תפילה 228 , 168 אגדות אורבניות 360 או , טרי 52 אוימן , ג'ורג' 290 אונומטופיאה 135 האוניברסליות של הדקדוק ( ראה דקדוק אוניברסלי ) האוניברסליות של השפה 19 , 16-14 אוניברסלים של השפה 221-214 , 96-94 , 30 , 27 אורוול , ג'ורג' 230 , 124 , 44 , 42-41 אזור ברוקה , 326-325 , 323 , 290-283 417 אזור ורניקה 417 , 325 , 323 , 290 , 288-286 אטרן , סקוט 393 איות 173-170 איטלקית , 243 , 232 , 215 , 156 , 110 337 איימאס , פיטר 242 איינשטיין , אלברט 55 אימהית 268 , 258-257 , 28-26  אל הספר
הוצאת שלם