מילון מונחים

אוגד . ( copula ) באנגלית : הפועל , to be כשמשתמשים בו כדי לקשר נושא ופרדיקאט : . She was happy ; Biff and Joe are fools ; The cat is on the mat אטום תחבירי . ( syntactic atom ) אחד המובנים של " מילה , " בהגדרתה כישות שכללי התחביר אינם יכולים להתערב בה – להפרידה לחלקים או לארגנה מחדש . אינדוקציה . ( induction ) הקש מסתבר או לא-ודאי ( בניגוד לדדוקציה , ( בייחוד הכללה על סמך דוגמאות : " העורב הזה שחור ; העורב ההוא שחור ; לפיכך כל העורבים שחורים . " אינטונציה . ( intonation ) הנעימה או מתאר גובה הקול של הדיבור . אלגוריתם . ( algorithm ) סדרה של הוראות מדויקות ומפורטות , לביצוע בזו אחר זו , לפתרון בעיה כלשהי : " כדי לחשב תשר בשיעור חמישה-עשר אחוזים , הכפל את מס המכירה בשלוש ;" אבן היסוד של מלאכת התכנות . אמפיריציזם . ( empiricism ) גישה לחקר יכולת החשיבה האנושית וההתנהגות המדגישה את הלמידה ואת השפעת הסביבה יותר מאשר את המבנה המולד ; הטענה שאין בראשו של אדם דבר שלא היה קודם לכן בחושים . מובן אחר של המונח , שלא נעשה בו שימוש בספר זה , הוא הגישה למדע המדגישה ניסוי ותצפית יותר מאשר תיאוריה . א...  אל הספר
הוצאת שלם