הערות

הערות לפרק א : אינסטינקט לרכוש אמנות . 4 תמנון מאוהב : מעובד על פי . Wallace , 1980 כתמי דובדבן : כתב העת Parade , 5 באפריל , , 1992 עמ' : All My Children . 16 מעובד על פי . 5 . ( Soap Opera Digest ( March 30 , 1993 בית קברות לסוסים : . Lambert & The Diagram Group , 1987 היכחדות יונקים גדולים : . 6 . Martin & Klein , 1984 מדעי הקוגניציה : . 8 . Kosslyn & Hollerbach , 1990 ; Osherson & Smith , 1990 Gardner , 1985 ; Posner , 1989 ; Osherson & Lasnik , 1990 ; Osherson , אינסטינקט לרכוש אמנות : . D arwin , 1874 , pp . 101-102 . 9 הלמה של פעולות אינסטינקטיביות : . 10 . James , 1892 / 1920 , p . 394 חומסקי : . 11 . Chomsky , 1959 , 1965 , 1975 , 1980 a , 1988 , 1991 ; Kasher , 1991 חומסקי על אברים מנטליים : . 12 . Chomsky , 1975 , pp . 9-11 רשימת עשרת המחברים המצוטטים ביותר : . 12 . Faculty Achievement Award , MIT , March 1992 Vandiver , Chairman of the Faculty , MIT , citation for Noam Chomsky's Killian Arts and Humanities Citation Index ; Kim המודל הסטנדרטי של מדעי החברה : . 1991 Brown , 1...  אל הספר
הוצאת שלם