פרק ג מנטלית

שנת 1984 באה וחלפה לה , והיא הולכת ומאבדת את המשמעות של חלום בלהות טוטליטרי שנקשרה בשמה בשל ספרו של אורוול משנת . 1949 ואולם ייתכן שההקלה שאנחנו חשים מוקדמת מדיי . בנספח לספרו 1984 כתב אורוול על תאריך מבעית אף יותר . בשנת 1984 נדרשו כליאה , השפלה , סמים ועינויים כדי לחנך מחדש את וינסטון סמית הכופר ; עד שנת 2050 היו עתידים אנשים מסוגו של וינסטון סמית להיעלם מן העולם . שכן בשנה זו תושלם הטכנולוגיה הסופית לשליטה במחשבה : שפת " שיחדש . " שיחדש נועדה לא רק לשמש כלי ביטוי להשקפת העולם ולהרגלי המחשבה היאים לחסידי הסוצאנג ] סוציאליזם אנגלי , ] אלא להפוך את כל אורחות המחשבה האחרים לדבר שמן הנמנע . הכוונה הייתה שמשעה שתתפוס שיחדש סופית את מקומה של שיחישן , וזו תישכח , תהיה כל מחשבת כפירה – כלומר , מחשבה שיש בה משום סטייה מעקרונות הסוצאנג – לדבר אשר לא ייתכן , לפחות ככל שהמחשבה תלויה במילים . אוצר המילים שלה היה בנוי באופן שאפשר מתן ביטוי מדויק , ולא פעם דק מן הדק , לכל מחשבה נכוחה של חבר המפלגה , בה בשעה שגדר דרך בפני כל משמעות אחרת , וגדר אפילו דרכי עקיפין לבטא משמעויות שכאלה . דבר זה נעשה במיד...  אל הספר
הוצאת שלם