הקדמה

מעודי לא פגשתי אדם שאינו מתעניין בשפה . כתבתי את הספר הזה כדי לנסות לספק את הסקרנות הזאת . השפה מתחילה להתמסר לאותה הבנה מספקת יחידה ומיוחדת שאנחנו מכנים מדע , אבל החדשות האלה נשמרו בסוד . לאוהב השפה אני מקווה להראות שבדיבור היומיומי יש עידון ועושר מרתקים בהרבה מקוריוזים מקומיים של מקורות מילים , מילים לא-רגילות ודקויות שימוש . לקורא המדע הפופולרי אני מקווה להסביר מה עומד מאחורי התגליות האחרונות ( או פעמים רבות , הלא-התגליות ) המדווחות בעיתונים : מבני עומק אוניברסליים , תינוקות חכמים , גנים לדקדוק , מחשבים בעלי בינה מלאכותית , רשתות עצביות , שימפנזים דוברי שפת הסימנים , ניאנדרתלים מדברים , אוטיסטים גאונים , ילדי פרא , נזקי מוח פרדוקסליים , תאומים זהים שהופרדו בלידה , תמונות צבעוניות של המוח החושב והחיפוש אחר אם כל השפות . אני מקווה לענות גם על שאלות טבעיות רבות העוסקות בשפות , כמו למה יש שפות רבות כל כך , למה אנשים מבוגרים מתקשים כל כך ללמוד אותן ולמה איש אינו יודע כמדומה איך אומרים Walkman בלשון רבים . לסטודנטים שאינם ערים למדעי השפה והנפש * , או גרוע מזה – טרודים בשינון השפעת תדירות ...  אל הספר
הוצאת שלם