מקורות

אדר צ , ' הסיפור המקראי , הוצאת הספרים של הסוכנות היהודית לארץ ישראל , ירושלים , תשכ"ג . אובידיוס , מטמורפוזות , תרגם מיוונית והוסיף מבוא , הערות ומילון . שלמה דיקמן , מוסד ביאליק , ירושלים , , 1996 הדפסה שנייה . ( 1965 ) אופנהיימר ב , ' הנבואה הקדומה בישראל , י"ל מאגנס , ירושלים , תשמ"ד ( תשל"ג . ( אחיטוב ש , ' ערך "נךה , " אנציקלופדיה מקראית , כרך ה , עמ' , 785 מוסד ביאליק , ירושלים , תשכ"ח . אחיטוב ש , ' ערך "עבד , עבדות , " אנציקלופדיה מקראית , כרך ו , ' עמ' 2 . 12 מוסד ביאליק , ירושלים , תשל '' ב . אלטר א , ' אמנות הסיפור במקרא , תרגום : שושנה צינגל , אדם , מוציאים לאור , תל אביב , . 1981 אלטר א Bible ' s Annunciation Type-Scene " , Prooftexts 3 ( 1983 ) , pp . 115-130 . Alter R . "How Convention Helps Us Read : The Case of the , ' אליאד מירצ'ה , המיתוס של השיבה הנצחית : ארכיטיפיס וחזרה , תרגום מצרפתית : יותם הראובני , אחרית דבר : משה אידל , עריכה מדעית והערות : רונית ניקולסקי , כרמל , ירושלים , . 2000 אליצור א , ' לפני ולפנים , עיונים פסיכואנליטיים במקרא וביהדות , ירום , תל אבי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד