הערות

הערות למבוא . 1 נחמה ליבוביץ , עיונים בספר בראשית , ההסתדרות הציונית העולמית , ירושלים , תשכ"ז , , 1966 עמ' 28 . 2 . 29 הרודוטוס , היסטוריה , תרגום מיוונית : בנימין שימרון ורחל צלניק אברמוביץ , הוצאת פפירוס , אוניברסיטת תל אביב , , 1998 ספר א , ' פרקים 1 . 3 . 5 על סיפור חטיפת נערות ביום חג , ראו ליוויוס , תולדות רומא , תרגום מרומית : שרה דבורצקי , מוסד ביאליק , ירושלים , תשל"ב , ספר א 9 , ' ואילך , על חטיפת הסאבינות בידי הרומאים בימי רומולוס . השוו גם הרודוטוס ( ספר ו , ' עמ' . 4 . ( 138 שופטים יט' כא . 5 . ' ב' פוואל . 6 ( 1995 ) . p . 635 . Powell Barry B .. Classical Myths , second edition , 1998 . ראו פלוטארכוס , חיי אישים , אנשי יוון ורומי , תרגם מיוונית : א . א . הלוי , מוסד ביאליק , ירושלים , , 1973 עמ' 408 . 432 . 7 איליאדה , שיר ראשון , שורות 1 . 2 מתוך תרגומו של ש' טשרניחובסקי , הוצאת מאגנס , תשמ"ו . . 8 איליאדה , ספר ראשון , שורות 8 . 9 . 325 נ' שפיגל , מלחמה ושלום בספרות היוונית העתי קה , הוצאת מאגנס , ירושלים , תשמ"ו , עמ' . 10 . 25 נ' שפיגל , שם עמ' . 28 Morfo...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד