איזבל, אחאב ואליהו (מלכם א טז', מלכים ב' ט')

איזבל בת אתבעל מלך צידונים ( מלכים א , טז ( 31 , ' מתייחדת בכך שלא היתה רק אשת מלך , אשתו של אחאב , הגבירה ( מלכים ב י , ( 13 , ' אלא היתה מלכה בזכות עצמה בהיותה שותפה לשלטון . היא לא פעלה מאחורי הקלעים בתוקף היותה גבירה , אם המלך , אלא תיפקדה כשליטה לכל דבר , אף שהמקרא אינו מכבד אותה בכינוי "מלכה . " לאחר מות בעלה ובנה בידי יהוא , ניהלה איזבל את הממלכה לבדה . היא הגיעה לחצר המלוכה בישראל מעולם מושגים שונה בתכלית מזה שמוכר בישראל . היא היתה בת לשושלת מלכים מפוארת שמלכה על ארץ עשירה וגאה . הנביא יחזקאל מתאר את צור ככלילת יופי , שגבה לבה מפאת עשרה ועוצמתה ( יחזקאל כז' כח . ( ' איזבל יכלה אפוא להתפאר בתרבותה , בעושרה , באביה אתבעל מלך צור , ובאחיה בעליעזור שמלך לאחר מות אביו , שעל פי המסורת נכדתו אליסה , היא דידו האגדית , ייסדה את קרתגו . מול אילן יוחסין כזה , מה עלוב היה מוצאו של בעלה אחאב , שאביו עמרי לא היה אלא שר צבא , אוזורפטור ( תופס השלטון שלא כחוק , בכוח הזרוע ) שהומלך על ידי מחצית העם בלבד ( מלכים א טז 21 , ' ( 22 וייסד שושלת חדשה בישראל לאחר מות יריבו , תבני בן גינת . ניתן להש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד