אדוניה ואבישג השונמית (מלכים א ב', 25-13)

רבים מהישגיו של שלמה וכישלונותיו קשורים כידוע בנשים . עלייתו לשלטון היא תוצאת התערבותה המניפולטיבית של בת שבע אימו ; חוכמתו באה לידי ביטוי פומבי בזכות חריצת הדין במשפט שתי האמהות הזונות ( מלכים א ג 16 , ' , ( 28 ובזכות מלכת שבא שבאה לנסותו בחידות ( מלכים א י 1 , ' . ( 13 פרשת אבישג השונמית שימשה לו עילה להתפטר ממערערים פוטנציאליים על שלטונו , ונפילתו הסופית : 94 מיוחסת להשפעת נשותיו הזרות ( מלכים א יא 1 , ' . ( 13 גם בפרשת אבישג השונמית אנו עדים פעם נוספת לתופעה , שלפיה אישה משמשת עילה לעימות בין גברים , המסתיים במות אחד היריבים . אין אנו יודעים כלל מהי מידת מעורבותה של אבישג בפרשה . האם היתה מודעת לעניין שמצא בה אדוניה ? לאבישג אין פיתחון פה בסיפור , כפי שאין פיתחון פה לאישה במרבית הפרשות האחרות בהן עסקנו . העלילה מתמקדת בגברים , והאישה אינה אלא כלי על לוח המשחק , שתועלתו היא הפלת היריב . בסיום פרשת אדוניה אין המספר אומר דבר באשר לגורלה של אבישג . היא סיימה את תפקידה הסביל ולפיכך היא נעלמת מן האופק . על מנת שיובנו האינטרסים המפעילים את הדמויות , יש להבין שתפיסת השלטון בידי שלמה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד