אמנון, תמר ואבשלום (שמואל ב יג')

פרשת אמנון ותמר , ומרד אבשלום שהוא תוצאתה של פרשה טראגית זו מהווים חוליות בשרשרת האסונות שפקדו את בית דויד לאחר מעשהו בבת שבע ובאוריה החתי . תוכחתו של נתן לאחר החטא במשל "כבשת הרש" ונבואתו הקשה הולכות ומתממשות . אף יואב צדק : אישה יכולה להמיט חרפה ומוות על [ אבי ] מלך . בסיפור דויד ובת שבע התמקד המספר בדויד בלבד , ולא נתן בידה לקורא רמזים ברורים דיים באשר לתפקידה של בת שבע בפרשה זו . אך בסיפור אמנון ותמר , האישה היא קורבן ודאי . תמר היא האנוסה היחידה במקרא שהמספר משמיע לנו את קולה ואת מחאתה . וכבר ראינו כי לא עשה כן ביחס לאונס דינה , ולא לגבי אונס הפילגש בגבעה . בין אם נאמר שמניעיו של אמנון היו בבחינת תככים פוליטיים , וכי כל רצונו היה להטיל רבב באבשלום אחיה של תמר מאותה אם , ולהקטין בכך את סיכוייו לירושת הכיסא , ובין אם נראה בסיפור מאגר של 287 אהדה לאבשלום , תמר היא המושפלת , והיא ששימשה כלי למילוי תאוותיו של אמנון אחיה . היא המנוף לכל מה שיתרחש אחר כך . היחסים המתוחים בין האחים , אכזבת אבשלום מאביו שלא עשה דבר כדי להעניש את אמנון , רצח אמנון , גלות אבשלום , המרד באביו ולבסוף מותו של א...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד