דויד, בת־שבע ואוריה החיתי (שמואל ב יא')

סיפור דויד ובת שבע מכתים את דמותו של דויד בכתם בל יימחה . ולא 177 יועילו כל הניסיונות האפולוגטיים של הפרשנים לנקותו מן החטא . פרשה אפלה זו מהווה מפנה חד בקורותיו של דויד . ממנה והלאה אסון ירדוף אסון במישור האישי ובמישור הממלכתי כאחד . פרשת דויד ובת שבע זכתה כידוע לעיונים , פרשנויות ולניתוחים 278 רבים , אך עיוננו מתמקד בנושא מעורבותה של בת שבע במהלך המלחמה בבני עמון , המלחמה בה מצא אוריה בעלה את מותו היזום על ידי דויד . בין אם נראה בבת שבע קורבן תמים וסביל , ובין אם נראה בה אישה 279 מניפולטיבית , תככנית ופקחית ( ניקול , ( 1997 שתי הקריאות אפשריות בגלל אופיו האליפטי של הסיפור המקראי , הדורש מן הקורא לבצע מילוי פערים בטקסט . וגם כאן לא נוכל להתעלם מן העובדה ששוב נוצר קונפליקט בגלל אישה ( לאו דווקא באשמת האישה , (! שבעקבותיו יחול שינוי בטקטיקה של יואב שר הצבא במהלך המלחמה , ודם יישפך לחינם . המפגש בין דויד ובת שבע היה חד פעמי . אין כאן סיפור אהבה , למרות שכך הוא נתפס שלא בצדק בדמיון הפופולרי . מן הכתוב בפסוק : 4 "ותשב אל ביתה" מתברר שלא מדובר בסיפור אהבה . שיבה זו של בת שבע אל ביתה היא הפע...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד