אבנר, רצפה בת־איה ומיכל (שמואל ב ג', 6־39)

יחסי האיבה בין בית דויד לבין בית שאול נמשכו גם לאחר מות שאול והמלכת דויד בחברון . עדות לכך היא תקרית הדמים בין לוחמי דויד , בפיקודו של יואב בן צרויה , לבין אנשי איש בושת , בפיקודו של אבנר , 264 בבריכה שבגבעון . אבנר , שר צבאו של שאול , המליך את אשבעל , המכונה בספר שמואל בשם הנלעג : "איש בושת , " בנו הנותר של שאול . אך נראה שבן זה לא היה אלא מלך בובה בידי אבנר שר הצבא , האיש החזק בממלכה . המקרא מציין בקצרה : "ותהי המלחמה ארכה בין בית שאול ובין בית דויד ודויד הלך וחזק ובית שאול הלכים ודלים" ( שמואל ב ג . ( 1 , ' במקביל לתיאור זה של התחזקות דויד , אנחנו קוראים בפסוק : 6 " ואבנר היה מתחזק בבית שאול . " שתי הדמויות החזקות בפרק זה הן אפוא דויד ואבנר . ולכל אחת מהן יש טענת בעלות על אישה , אבנר על רצפה בת איה פילגש שאול - המלך הקודם - ודויד על מיכל בת המלך שאול . שתי הנשים הללו , רצפה ומיכל , משמשות קלף פוליטי בידי אבנר ודויד . איש בושת מוצג כאיש חלש , ואכן הוא לא נטל כל חלק במלחמה שבה נפלו בקרב אביו ושלושת אחיו , למרות שמבחינת גילו יכול היה לעשות זאת : " בן ארבעים שנה איש בשת בן שאול במלכו על...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד