שמשון ושלושת הנשים הפלשתיות (שופטים יג'־טז')

מחזור סיפורי שמשון מפגיש אותנו עם דמות בעלת סממנים מיתולוגיים , שקשריה עם נשים מהווים סיבה לשרשרת אירועים בעלי אופי עוין . בהיות שמשון צבא של איש אחד , אפשר לראות במעשיו מלחמה בפלשתים . ואכן , הכתוב מעיד : "ואביו ואמו לא ידעו , כי מה' היא , כי תאנה הוא מבקש מפלשתים " ... ( יד . ( 4 , ' 219 א' אליצור ( 1988 ) מציין , ששורשיה המיניים של איבת העמים הם עתיקים מאוד . אם נסתכל בתורה בסיפורים הראשונים על ההיתקלויות ואי ההבנות בין ראשוני העברים לבין שכניהם , נמצא בהם שוב ושוב את הגורם המיני : אברהם ויצחק סיבכו שלוש פעמים את נשותיהם ואת מלכי מצרים ופלשת בפרשות של כמעט ניאוף ( בראשית יב , כ , ' כו , < משום שהיו בטוחים כי לגויים אלה אין מוסר מיני . התורה עצמה מראה כי הם טעו . המצרים והפלשתים מטיחים באבות בפירוש כי ניסו להעליל עליהם אשמת עריות , כאילו התמצאו בתיאוריה הפסיכואנאליטית של איבת הזר ... והנה , יחד עם האזעקה ט מטמאים את בנותינו" המושמעת ברמז או בגלוי בכל הסתה גזעית , מופיעה למרבה המשמעות גם המשאלה הנגדית לשכב עם בנותיו של אותו עם זר . ... 220 אליצור מצטט את דבריו של פרנץ ורפל , ( 1979 ) ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד