נשים נוכריות כעילה למלחמת מדין (במדבר לא')

פרק זה עמוס שאלות בנושא נשים ומלחמה . ואנו נשאל איזו אידיאולוגיה מונחת ביסוד הסיפור , ומה הוא חושף על אודות האישה כאדם וכסמל ? הקטע פותח בצו אלוהי למשה j "נקם נקמת בני ישראל מאת המדעים אחר תאסף אל עמיך" . ( 2 ) מהו הדבר שעוללו המדיינים לבני ישראל שדורש נקמה , ולא עוד אלא נקמה שאיננה ביוזמת העם , כי אם דרישה אלוהית ? פסוק 8 מספר על הריגתם של חמשת מלכי מדין ועל הריגת בלעם בן בעור בחרב . פסוק 16 שבאותו פרק מזכיר את בלעם , כמי שאחראי למעשה בעל פעור . שני אזכורים אלה הם הבטה לאחור לפרקים כב' ו כה' בספר במדבר . בפרק כב 7 , ' נאמר , שזקני מדין הלכו יחד עם זקני מואב לשכור את שירותיו של בלעם בן בעור בשליחות מלך מואב , כדי שיקלל את ישראל . תוכניתו של בלק מלך מואב לא צלחה בידו , כי בלעם נמצא מברך במקום מקלל . מהו אפוא פישעם של המדיינים ? בפרק כה' מסופר כיצד זונה העם אל בנות מואב , כלומר שוכב עם בנות ארץ מואב , גם מקום מושבם של המדינים . האישה שנהרגה על ידי פנחס היא מדינית , "כזבי בת צור ראש אמות בית אב במדין הוא" ( כה . ( 15 , ' מן האמור בפרק לא 16 , ' מסתבר , שמעשה בעל פעור התקיים ביוזמתו או בעצ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד