אונס דינה והמלחמה בשכם (בראשית לד')

23 סיפור אונס דינה הוא אחד משלושת סיפורי האונס במקרא . ' מה שמאפיין את שלושת הסיפורים הללו הוא , שכל אחד ממעשי האונס מהווה עילה ומבוא למלחמה בין גברים . ולא זו בלבד , אלא שבכל אחד משלושת הטקסטים תואמת מידת ידיעתנו על פרטי חוויותיה של הנאנסת את מידת הקירבה החברתית בין הצדדים היריבים , הלוחמים : במעשה דינה אלה הם עמים שכנים ; בסיפור פילגש בגבעה , היריבים הם שבטי ישראל ; ואילו במעשה אונס תמר - היריבים הם תחילה שני 124 אחים , ובהמשך אב ובנו הם שלוחמים זה בזה ( דויד ואבשלום . ( חזרה משולשת זו על קשר ישיר בין אלימות מינית לבין אלימות לוחמנית רומזת למוסכמה ספרותית משותפת של מתן ביטוי לסיבות המלחמה , על ידי הענקת משמעות מיוחדת לגוף הנשי ולחברה . גופה המחולל של האישה משמש מטונים להתפרקות חברתית . סיפור מקראי הפותח ביוזמה של אישה " ) ותצא דינה ( " הוא נדיר . יאיר 126 זקוביץ העיר בצדק , שמפני משניותה של האישה , אפילו ספרים שנקראו על שם גיבורותיהם ( רות , אסתר , ( ראשיתם באיש וסופם באיש . אך נראה שסיפור דינה מתחיל כבר בפרק לג' פסוק , 18 ואכן כך קבעה החלוקה על פי המסורה . הפסוקים 18 20 מהווים אקס...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד