רחל, העילה לעימות בין יעקב ללבן (בראשית כט', 25, לא', 55־19)

בשני מקרים בהם מתעמת יעקב עם לבן , עילת העימות היא רחל בת לבן . תפקידה של רחל בשני עימותים אלה שונה בתכלית זה מזה . באופן פרדוקסלי , בעוד שבמקרה הראשון ( בראשית כט / ( 25 רחל היא הסיבה לעימות , ובכל זאת משמשת כדמות פסיבית ואילמת , והקורא אינו יודע דבר על מעורבותה הרגשית בפרשת חילופיה עם אחותה בליל הכלולות , הרי שבעימות השני ( לא 19 , ' ( 55 רחל היא דמות פעילה : היא שגונבת את התרפים אשר לאביה ללא ידיעת יעקב בעלה : היא שמחביאה אותם באוכף הגמל ; היא שמשקרת במצח נחושה לאביה במעטה כוזב של נימוס וכיבוד אב ; היא שמאפשרת את התלקחות העימות החריף בין שני הגברים : בעלה ואביה . במעשה המירמה שלה היא גורמת להטלת חשד ביעקב , והדבר אינו מרתיע אותה . מה רב המרחק אפוא בין רחל הכנועה והשחקנית של פרק כט , ' שמהווה קורבן לתחבולת אביה , לבין רחל הבוגרת , למודת האכזבות והמרירה של פרק לא , ' שהפכה בעצמה למתחבלת תחבולות ! העימות הראשון ( בראשית כט : ( 25 , ' הבה נתבונן כיצד התגלגלו הדברים שהובילו לפגישה הגורלית בין יעקב ורחל ליד הבאר בחרן ? יעקב נאלץ לברוח מפני אחיו עשיו שהתנכל להורגו : "וישטם עשו את יעקב על...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד