הגר, שרה ואברהם (בראשית טז', 1־16; כא', 9־21)

בעוד שבמרבית סיפורי המקרא בהם משמשת אישה עילה לעימות או למלחמה , עומדת האישה בצל , ואין לה כלל פתחון פה בקונפליקט בין הגברים שנגרם בעטיה , הרי שבסיפור הגר מתקיים העימות במשולש אברם , שרי והגר . תחילה זהו עימות אילם בין שתי הנשים , הגבירה ושפחתה , ואחר כך הוא מתרחב לעימות מילולי בין שרי לבין אברם בעלה . הגר , השפחה המשמשת עילה לעימות אינה דמות סבילה , אלא דווקא תורמת באופן פעיל למתח ההולך וגובר שבין הדמויות , ואף אינה מוכנה לשאת בהכנעה את הסבל וההשפלה המוטלים עליה על ידי אדוניה . וכך אנו קוראים בבראשית פרק טז ( 1 ) : ' ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר : ( 2 ) ותאמר שרי אל אברם הנה נא עצרני יהוה מלדת בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי : ( 3 ) ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשת ( 4 )-. ויבא אל הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה : ( 5 ) ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה ישפט ידוד ביני רביניך : ( 6 ) ויאמר אברם אל שרי הנה שפחתך בידך עשי לה הטוב בעיניך ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד