שלושה סיפורי אישה־אחות (בראשית יב': כ': כו')

iv \ פעמים בספר בראשית מסופר על עימות בין אחד האבות לבין שליט זר בגלל אישה יפה . בפרק יב , ' פסוקים 10 , 20 מתייצבים אברם ושרי מול פרעה ; בפרק כ , ' אברהם ושרה מתעמתים עם מלך גרר , ובפרק כר , פסוקים 6 11 העימות הוא בין יצחק ורבקה ואבימלך מלך פלשתים , אף הפעם בגרר . בשלוש האפיזודות הללו יורדים האבות מן הארץ באופן ארעי , רק " לגור ... " . " וירד אברם מצרימה לגור שם " ... ( בראשית יב ... " ( 10 , ' ויגר בגרר" ( בראשית כ ( 1 , ' ... " גור בארץ הזאת " ... ( בראשית כר , ( 3 כיוון שהשורש ג . ו . ר ( והמקום גרר , לשון נופל על לשון ג . ו . ר ) מופיע בכל שלושת הסיפורים , יש להניח שהמספר מעניק לו חשיבות מיוחדת , אותה יהא עלינו לחשוף . בשלושת הסיפורים בבראשית חושש האיש , אחד האבות , שמא יהרגו אותו בגלל אשתו היפה : " והרגו אתי " ... ( יב ( 12 , ' " והרגוני " ... ( כ ( 11 , ' " פן יהרגני " ... ( כוי , ( 7 בשלושת הסיפורים משתמש הבעל באותה תחבולה עצמה : " אמרי נא אחתי את " ... ( יב ( 13 , ' " אחותי היא " ... ( כ ( 2 , ' " אחותי היא " ... ( כר , ( 7 בשלושת הסיפורים נוזף השליט הזר במי שהוליך אותו שו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד