האישה הראשונה, אדם ואלוהים (בראשית ב'־ד')

בהיות האישה הראשונה בתנ"ך בבחינת ארכיטיפ , יש במסופר עליה בפרקים ב' ד' בספר בראשית עניין מן המעלה הראשונה לנושא בו דן ספר זה . ארכיטיפ , לפי הגדרת יונג , הוא החלק המורש של הנפש . הוא האל מודע הקולקטיבי של האנושות . קיומם של הארכיטיפים : מוכח דרך גילויים הלכה למעשה במציאות , בעיקר סביב חוויות והתנסויות כמו לידה , נישואין , בגרות , פרידה או מוות המשותפים לאנושות כולה . הארכיטיפים מבטאים עצמם לרוב בסמלים ומטאפורות , היות שהם קשורים למבנה הנפש האנושית עצמה , ומכאן נובע שיש להם וריאציות אין סופיות . לארכיטיפים אנרגיה עצומה וקסם רב שקשה לעמוד בפניו , והם באים לידי ביטוי דרך דימויים . דימוי הוא הצורה והייצוג שהארכיטיפ לובש כשהוא מתבטא במציאות . דימויים ארכיטיפים הם התוכן הבסיסי של דתות , מיתוסים , פולחנים , מיתולוגיות ואגדות עם . התנהגות ארכיטיפית בולטת בשעות משבר , כשה"אני" חלש והארכיטיפ משתלט על הרצון . יחד עם זה , פעולה הדדית ומודעת של ה"אני" על הדימויים ההיסטוריים הקולקטיביים מעשירה ומרחיבה את האישיות " . יחס החברה המערבית , הנוצרית ואף האיסלאמית לדורותיה אל האישה הושפע עמוקות מן הסיפור ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד