מבוא

נשים כעילה לעימות ולמלחמה בראי המיתולוגיה היוונית והמקורות העבריים דירן בנושא האישה כעילה לעימות ולמלחמה , מתאים לכאורה למסורת היוונית על מלחמת טרויה יותר מאשר למסורת המקראית , אולם כבר זכה להתייחסות במדרש על הפסוק בבראשית ד' : 8 "ויאמר קין אל הבל אחיו " ... שלא נאמר לגביו מה אמר לו . ועל כך כותב המדרש בבראשית רבה , כב' ז : על מה היו מדיינים ? אמרו : בואו ונחלוק את העולם . אחד נטל הקרקעות ואחד נטל את המטלטלין . דין אמר : ארעא דאת קאים עליה - דידי ( זה אמר : הארץ שאתה עומד עליה - שלי היא ) ודין אמר : מה דאת לביש - דידי . דין אמר : חלוץ ! ודין אמר : פרח ! מתוך כך "ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו . " ר' יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר : שניהם נטלו את הקרקעות , ושניהם נטלו את המטלטלין ועל מה היו מדיינין ? אלא זה אומר : בתחומי בית המקדש נבנה , וזה אומר : בתחומי בית המקדש נבנה ... יהודה בר אמי אמר : על חוה הראשונה היו מדיינין ... אמר רב הונא : תאומה יתירה נולדה עם הבל . זה אומר : אני נוטלה שאני בכור וזה אומר אני נוטלה שנולדה עמי . ומתוך כך " ויקם קין . " רש"י מביא בקצרה את המדרש בפירושו לבראשית ד'...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד