הקדמה

הרעיון לכתיבת הספר הבשיל בי במרוצת השנים בהן לימדתי במכללת עמק הירדן קורס רב משתתפים בנושא "נשים במקרא . " העניין שעורר הקורס דירבן אותי לבדוק סוגיות נוספות בהן מעורבות נשים . תוך כך התחוור לי שבסיפורים לא מעטים במקרא נשים מוצגות כעילה לעימותים ואף למלחמה . כבר הסיפור הראשון במקרא , שהוא סיפור היסוד של האדם ואשתו בגן העדן , שמשמש אלגוריה לקיום האנושי , מציג במרכזו את האישה הארכיטיפית כאחראית למהלך שיוביל לגירוש האדם מגן העדן המיתולוגי , ויגזור דינו למציאות הקשה שהיא מנת חלקה של האנושות , ולשאלה האם מעיד הדבר על יחס עוין כלפי נשים ? בספר זה ניסקרו שבעה עשר סיפורים מקראיים בהם משמשת האישה מנוף ליצירת קונפליקט . הסקירה העלתה שלא שנאת נשים היא שמדריכה את המספר המקראי . אדרבא , לעיתים מתוארת האישה בכבוד ובהערכה , לעיתים אף בהתפעלות ולעיתים בחמלה , בשעה שהיא משמשת מושא להתעללות נפשעת בידי גברים . מדוע אפוא מצויה אישה במרכז סיפורי עימות רבים כל כך ? זוהי השאלה שגירתה את סקרנותי והובילה אותי לקרוא את סיפורי המקרא קריאה מחודשת . כדי שהקריאה בספר זה תהיה רצופה ושוטפת , נימנעתי מתיאור הפן התיאורט...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד