מקורות המאמרים על פי סדר הופעתם בספר:

האישה - 'עובדת , ' או 'חברה' במפעל התחייה ? על מקומה של האישה בעלייה הראשונה 1882 ) , ( 1903 יהדות זמננו , , 9 תשנ"ה , 121 . 147 מבט מיגדרי על העלייה הראשונה , על פי סיפורי חנה טרגר , עיתים בתקומת ישראל , , 15 תשס"ו , עמ' 147 . 179 פרטי בציבורי : איטה ילין ויהודית הררי כותבות אוטוביוגרפיה , קתדרה , , 118 תשס"ו , עמ' 41 . 66 חוות הפועלות בכנרת 1911 1917 כפתרון לבעיית הפועלת בעלייה השנייה , קתדרה , , 14 טבת תש"ס , עמ' 81 . 112 האישה העברייה החדשה - פנים רבות לה : השומרת כמקרה מבחן , פרשנות ובקורת , , 34 קיץ תש"ס , ( קובץ מיוחד : טובה כהן , עורכת , האשה הישראלית , שורשים מציאות ודימויים , ( אוניברסיטת בר אילן , עמ' 7 . 17 לדמותה של האישה בעלייה השנייה : האזרחית , ישראל , , 6 אוניברסיטת תל אביב , , 2004 עמ' 83 . 105 ונותן של בנות ירושלים במוצאי מלחמת העולם הראשונה : מבט גברי ומבט נשי , ירושלים וארץ ישראל , , 1 תשס"ד , עמ' 173 . 197 תדמית האישה ויחסם של חכמי ההלכה כלפיה : המקרה של מאבק נשות הישוב להשגת זכות הבחירה 1918 , 1926 בתוך : טובה כהן ועליזה לביא , עורכות , להיות ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד