ביבליוגרפיה

רשימת ארכיונים וקיצוריהם : ארכיון בית הספרים , ירושלים . אח "י - ארכיון לתולדות החינוך , תל אביב . אע"י - ארכיון עיריית ירושלים , ירושלים . ארכיון פתח תקווה , פתח תקווה . אצ"מ - ארכיון ציוני מרכזי , ירושלים ארכיון דב גנחובסקי ( ארכיון פרטי , ( ירושלים . ארכיון המדינה ( גנזך המדינה , ( ירושלים . Southampton Archives , Southampton National Archives , London רשימת קיצורי הספרים והמאמרים אבן שו שן , - 1976 שלמה אבן שושן , המילון החדש , כרך א , ' ירושלים . 1976 אברהמס , Beth-Zion Lask Abrahams , Grace Aguilar , "A - 1952 DK Transactions , Sessions 1945-1951 , 16 , London 1952 , pp . 137-148 . Centenary Tribute " , The Jewish Historical Society of England : Suffrage Alliance 1899-1926 , A Dissertation , Brandeis University , 1996 . Ruth , Abrams , Jewish women in the international Women - 1996 , DZ } אדיס , Women Soldiers Images and Realities , New York , 1994 . Elizabeth Addis , Valeria E . Russo & Lorenza Sebesta ( eds ) , - 1994 אהרנסון , תשמ"ב - רן אהרנסון , "שלבים בהקמת מושבות העלייה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד