פרק תשיעי: תדמית האישה ויחסם של חכמי ההלכה אליה

המקרה של מאבק נשות "הישוב" להשגת זכות בחירה 1918 - 1926 בשנים 1918 , 1926 לאחר הכיבוש הבריטי , התחוללה בקרב הישוב היהודי הקטן בארץ ישראל סערה ציבורית בנושא מיגדרי מובהק : האם ראוי להעניק לנשות "הישוב" זכות לבחור ולהיבחר לאספת הנבחרים , הגוף הנבחר הראשון של יהודי ארץ ישראל ? אנשי תנועת העבודה , חלק נכבד מאנשי המעמד הבינוני , שכונה בלשון התקופה "אזרחים , " ואגודות נשים בכל רחבי הארץ צידדו באורח חד משמעי בהענקת זכות זו . לעומתם , אנשי '' הישוב הישן , " הספרדים ועדות המזרח ומקצת מציבור האיכרים , ביקשו למנוע זכויות אלה מנשות הישוב . הוויכוח התחולל במוסדות הישוב , מעל דפי העיתונות , בפרסומים ובפמפלטים 1 שונים . המגזר הדתי הרבה במיוחד להתעמק בשאלה זו בראותו בה נושא הלכתי מובהק . בדיקה מדוקדקת בתיעוד הרב שהשתמר מאותה תקופה מעלה כי בצד דיונים מפותלים בהיבטים ההלכתיים השונים של הנושא עולים דיונים מעמיקים בנוגע לדרך שבה נתפסת האישה . ההלכה היהודית הרבתה לדון במעמדן ההלכתי של נשים . במקורות היהודיים המגוונים מצוי מגוון רב של דעות בשאלה "מהי אישה . " עם זאת , בחינה ביבליוגרפית מעלה כי עד לשעת ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד