שער שלישי: בין שתי תקופות - ראשית השלטון הבריטי (1920-1918)