פרק שביעי: לדמותה של האישה בעלייה השנייה: האזרחית

האזרחית בבניין האומה פועלות העלייה השנייה זכו לתיאורים , למחקרים ולעיונים רבים ' , 2 למרות שמנו רק כמאתיים נפש . דמותן הציורית של הצעירות האידיאליסטיות - עטויות מטפחות ראש ( כאפיות , (? לבושות לבן , 3 ניצבות בשדה שיבולים - נעשתה לסמל "העברייה החדשה . " אולם , כידוע , ההערכה האופטימית כי השוויון הנשי הושג בתקופה זו במגזר הפועלים התנפצה זה כבר , ועיון ברשימותיהן מגלה את התלבטותן בכל הנוגע למימוש החזון הציוני ואת כמיהתן לשיפור מעמד האישה בחברה 4 החדשה . עד לאחרונה היו החלוצים הפועלים במוקד המחקר ההיסטורי , למרות שבשנות העלייה השנייה הם היו קבוצה קטנה שהשפעתה על החברה בכללותה הייתה רק בראשיתה . בעשור רב חשיבות זה בתולדות הישוב , 1904 , 1914 נרקם החזון הציוני ונבנה במידה רבה בידי העירונים , אנשי הישוב החדש - ה"אזרחים" - שמרכזם היה ביפו . הם החלו בהקמה 5 אינטנסיבית של מוסדות יישוביים , חינוכיים ותרבותיים ציוניים . לצדם , או בתוכם , היה פסיפס של "אמיגרנטים" ( מהגרים , ( אשר מחקרו העדכני של גור אלרואי מציירם בבהירות - אלה שהגיעו לארץ בעשור זה באופן מקרי כברירת מחדל . חלקם השתלבו בהוויה הישרא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד