נשים לבושות כגברים באדיבות מוזיאון בית השומר, כפר גלעדי יחידת המוזיאונים של משרד הביטחון