שער ראשון: צמיחתה של חברה חדשה ־ העלייה הראשונה (1903-1882)